Ouderen

Ouderenwerk Aalten / Dinxperlo

Ouderen van nu willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven en een bijdrage leveren aan de maatschappij. Meedoen in de samenleving, vitaliteit, elkaar ontmoeten en prettig wonen zijn belangrijk.

Het ouderenwerk van Figulus Welzijn:

  • biedt de mogelijkheid voor ouderen om elkaar te ontmoeten
  • geeft ondersteuning bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor en door ouderen
  • signaleert en koppelt signalen terug naar andere organisaties en de gemeente
  • biedt verschillende diensten aan: boodschappendienst, huisvuilservice, wetswinkel, uitleenbalie hulpmiddelen en hulpmiddelenpool
  • werkt samen met verschillende organisaties (netwerken), met de ouderenbonden en Vrijwillige Ouderen Adviseurs
  • maakt gebruik van preventieve huisbezoeken om vragen helder te krijgen, eenzaamheid te voorkomen en voorlichting te geven

Waarom ouderenwerk?

Het ouderenwerk heeft als doel de zelfstandigheid, maatschappelijke integratie en het welzijn van ouderen te bevorderen. Het uitgangspunt hierbij is zo lang mogelijk zelf de regie te blijven voeren. Voorlichting, dienstverlening en deelname aan activiteiten zijn daarom bij het ouder worden belangrijk. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van vereenzaming, waardoor het beroep op professionele hulp kan afnemen. Het ouderenwerk kan hier een belangrijke bijdrage aanleveren.

Activiteitenaanbod

Figulus Welzijn heeft een breed aanbod van activiteiten voor ouderen. Zo kunnen ouderen deelnemen aan allerlei ontmoetingsactiviteiten zoals bijvoorbeeld; het handwerk- of schildercafé en het pannenkoekhus. Verder zijn er wel 13 groepen Senioren Fit  ( bewegen, beweegtuin, zwemmen), koersbal, een fietsgroep en een scootmobielclub. Ouderen krijgen zo de mogelijkheid om sociale contacten aan te gaan, te onderhouden en fit te blijven.

Anneke Visser

Anneke Visser

Sociaal werker, ouderenwerk