Jaarverslagen

w

Jaarverslagen

De beloning van de leden van de raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Dit is conform artikel 3.6 van de statuten. De beloning van het personeel is volgens de CAO zorg & welzijn.