Plan Talent – Gemeente Aalten

Plan Talent

Iedereen in onze gemeente heeft een talent. Daarom hebben gemeente Aalten, Figulus Welzijn, Careaz, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Estinea, het primair onderwijs en het Bariet zich verenigd in Plan Talent. De ontwikkeling van talent staat binnen dit plan centraal.

Sport, bewegen, kunst en cultuur worden gezien als ideale ’instrumenten’ om talent een impuls te geven. Ze dragen daarnaast bij aan een gezonde leefstijl, meedoen, ontwikkelen, samenwerken, leefbaarheid, integratie en plezier. Als Talentverbinders leveren we lokaal maatwerk en leggen we verbinding tussen de verschillende sectoren waaronder sport, welzijn, cultuur, onderwijs, zorg en sociale zaken. Zo dragen we bij aan een sterke vitale sociale basis waarin iedereen kan meedoen, de gehele gemeenschap, van jong tot oud.

We verbinden vraag en aanbod en werken vraaggericht. Passend aanbod wordt gerealiseerd. Initiatieven zijn vernieuwend, uitdagend en komen van de inwoners zelf! We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, netwerk en middelen. De Talentcoaches binnen Plan Talent spelen een belangrijke rol bij de begeleiding, ondersteuning en uitvoering van de activiteiten.

Doelgroepen
Wij besteden aan iedereen aandacht maar voor de doelgroepen: ouderen, mensen met een beperking, kinderen, jongeren en statushouders soms net even iets extra’s. Daarnaast leggen wij een extra focus op armoede, eenzaamheid en dementie.

Verenigingsondersteuning

(sport)Verenigingen zijn belangrijk voor de sociale basis van de gemeente. In het herijkte lokale sportakkoord (september 2023) is dan ruim aandacht voor het ondersteunen van de verenigingen op organisatorisch en strategisch gebied. Het gaat vooral om informeren, (regionale) verbindingen leggen inspireren. Dit is dan ook een van de taken van de Talentverbinder. Voor alle informatie op het gebied van verenigingsondersteuning in onze gemeente klikt u op deze link

Speerpunten

1: De zichtbaarheid vergroten;
2: Wensen/behoeften in kaart brengen;
3: Lokale verbindingen leggen;
4: Stimuleren, adviseren en ondersteunen van lokale initiatieven;
5: Organiseren van netwerk en themabijeenkomsten;
6: Bevordering participatie van kwetsbare groepen;
7: Mogelijke combinaties leggen tussen bestaand aanbod, activiteiten en mensen;
8: Uitbreiden en duurzaam versterken van sport-, beweeg- en cultuuraanbod;
9: Sport-, beweeg- en cultuuronderwijs op en rond scholen versterken;

10: Ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de maatschappelijke taken op het gebied van sport en cultuur;
11: Ondersteunen en begeleiden van verenigingen bij financiële-, bestuurlijke- en organisatorische vragen;
12: Bereiken, toeleiden en begeleiden van personen die in armoede leven.

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Karlijn te Poele

Karlijn te Poele

Talentverbinder - Sport & Bewegen

karlijn@talentverbinder.nl
06-244 868 38

Richard Jongetjes

Richard Jongetjes

Talentverbinder - Cultuur & Welzijn

Richard@talentverbinder.nl
06-10 51 41 01