Privacy statement

Inleiding

Figulus Welzijn respecteert uw privacy en is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegeven een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, vindt u in dit statement wat er met uw gegevens gebeurt, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Figulus Welzijn verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van door ons aangeboden dienstverlening. Wanneer u bij ons komt werken, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons heeft, hebben wij vaak uw persoonsgegevens nodig (bv uw naam, adres, telefoonnummer en/of in sommige gevallen uw BSN). Denk hierbij aan een arbeids- en vrijwilligersovereenkomst, geheimhoudingsverklaring of machtigingsformulier aanvraag VOG.

Beveiligingsniveau

Figulus Welzijn beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Het risico van verlies, misbruik of onbevoegde toegang wordt hierdoor zo klein mogelijk gemaakt. Hierbij kunt u denken aan beveiligde internetverbindingen, firewalls, versleuteling van gegevens, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de gegevens en data.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, of u vragen heeft rondom de verwerking van uw persoonsgegevens of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. U kunt zich dan richten tot:
Figulus Welzijn
Eric Wichgers
Postbus 83
7090 AB Dinxperlo
info@figulus-welzijn.nl

Foto- en videomateriaal

Tijdens onze activiteiten kan foto- en/of videomateriaal gemaakt worden voor PR doeleinden.
Indien u niet wilt dat uw beeltenis gebruikt wordt, kunt u dit direct tijdens de activiteit aangeven of nadien door een mail te sturen naar info@figulus-welzijn.nl .

Rechten van betrokkenen

U hebt recht op inzage/informatie, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben.
U kunt na een schriftelijk verzoek (per e-mail via bovenstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien.
Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Registratie t.b.v. het bron- en contactonderzoek van de GGD

Wanneer u een locatie van Figulus Welzijn bezoekt, bent u verplicht zich te registreren. Hiervoor maken wij gebruik van lijsten in onze recepties en wij maken gebruik van een digitale registratie met behulp van een QR code. In beide gevallen worden de lijsten na één maand weer vernietigd en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen.