Jeugdfonds Sport & Cultuur

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?

Wil je kind graag op voetbal , muziekles , dansles , kickboksen , turnen  of judo, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

Stap 1. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Vraag bijvoorbeeld aan de juf, meester, maatschappelijk werker of sociaal werker van Figulus of hij/zij een aanvraag voor je kan doen. Degene die de aanvraag doet, noemen we ‘de intermediair’; Je kan ook contact opnemen met ons lokale aanspreekpunt Richard (voor Aalten en Bredevoort) en Mees (voor Dinxperlo). Zij kunnen jou ook helpen met het vinden van een intermediair.

Stap 2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;

Stap 3. De intermediair hoort meestal binnen drie weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat je dat weten;

Stap 4: Je kunt je kind nu aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;

Stap 5: Het fonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

 

 

 

Algemene spelregels

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten of aan culturele activiteiten mee willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele aanbieder. JFSC betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen met als richtlijnbedrag:

Sport € 225,-
Cultuur € 425,-

En maximaal € 90,- sportkleding/attributen

JFSC vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de vereniging/aanbieder. Dit betekent dat als er geld over is van de € 225,-/€ 425,-, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

1. De aanvraag kan alleen gedaan worden door een erkende intermediair. De
intermediair vult het digitale aanmeldingsformulier in, via de website
www.allekinderendoenmee.nl of www.samenvoorallekinderen.nl. Het lokale
aanspreekpunt kan u in contact brengen met een intermediair. Contactgegevens van
het lokale aanspreekpunt staan hierboven. Ouders of trainers kunnen geen intermediair
worden.

2. JFSC keert uit, ten behoeve van kinderen, als ouders onvoldoende inkomen hebben en andere financieringsmogelijkheden voor sport- en of cultuur- kunstbeoefening
ontbreken. Onderbouwing van de aanvraag is wel verplicht (zie punt 7).

3. JFSC vergoedt de contributie als het kind nog niet deelneemt aan sport of cultuur.
Volgt het kind al sport- of cultuurlessen, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van
het JFSC.

4. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

5. Per kind mag er maar één aanvraag worden ingediend, er moet dus gekozen worden
tussen sport, cultuur of zwemles. Na het behalen van de zwemdiploma kan er wel een
aanvraag worden gedaan voor sport of cultuur.

6. Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar.

7. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door het geven van globale
informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt
de aanvraag niet behandeld. Ook is er een toelichting nodig als het aanvraagbedrag
hoger is dan het richtlijnbedrag. Er is geen officiële check van het inkomen. JFSC gaat
ervanuit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken, de motivatie is
voldoende.

8. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële
omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten/culturen dus niet
automatisch door.

9. JFSC keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s).

10. Naast een vergoeding voor de contributie of het lesgeld, is het mogelijk om voor
maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden. Uiteraard geldt dit alleen als het
echt nodig is. Dit kan op vertoon van de gekregen voucher. Muziekinstrumenten
kunnen worden gehuurd via het Instrumentendepot Leerorkest.

11. JFSC vergoedt de contributie voor het aankomende seizoen/jaar. Dus niet op
terugwerkende kracht.

12. JFSC vergoedt de gehele contributie en geen deelbijdrage.

13. De sportvereniging moet aangesloten zijn bij een door het NOC*NSF erkende
sportbond. De cultuuraanbieder moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

14. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd
deelneemt aan de activiteiten van de vereniging/aanbieder waarvoor het geld
beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te
checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen
reactie op gegeven worden, dan heeft JFSC het recht om in het vervolg geen
aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren

Meer informatie: Gelderland | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

 

 

Richard Jongetjes

Richard Jongetjes

Sociaal werker/ Talentverbinder

richard@talentverbinder.nl
06-10514101

Mees van Schaik

Mees van Schaik

Sociaal werker/Jongerenwerker

m.vanschaik@figulus-welzijn.nl
06-23179188