Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden voor de sport en spelverhuur

Figulus Welzijn locatie Aalten, De Ahof.

1) De sport en spelmaterialen zijn in principe beschikbaar voor iedereen die iets wil gaan organiseren op het gebied van sport, spel en recreatie. Te denken valt daarbij aan sportverenigingen, kindervakantiewerk, buurt, clubhuiswerk e.d. Het gebruik van het materiaal is op eigen risico.

2) De sport en spel materialen kunnen alleen minimaal een week voor de uitleendatum gereserveerd worden.

3) U dient het materiaal zelf op te halen en terug te brengen op maandag tussen 9:00 en 16:30 uur of vrijdag tussen 9:00 en 15:00 uur.

4) U bent verantwoordelijk voor het sport en spelmateriaal. Verloren of beschadigd geraakte materialen dient u bij het terug brengen direct te vergoeden op basis van de daarvoor op dat moment geldende kostprijs/nieuwprijs.

5) Daar vaak meerdere mensen op dezelfde dag gebruik wensen te maken van het materiaal, moet u tijdig reserveren om zo teleurstellingen te voorkomen.

6) Verder wordt er van u verwacht dat u op de hoogte bent van de manier waarop het sport en spelmateriaal moet worden gebruikt en dat u die materialen “schoon” inlevert.

7) De beheerder of ontvanger geeft sport en spelmateriaal uit aan degenen die hier om vraagt en schrijft dit op het uitleenformulier. Hiervoor wordt getekend door de gebruiker. Bij inlevering wordt het materiaal gecontroleerd door de beheerder of vervanger en deze tekent dan voor ontvangst.

8) Ook kunt u bij ons informatie krijgen over:

  • Sport en spelliteratuur
  • Hoe het sport en spelmateriaal te gebruiken

9) Betaling voor de verhuur dient contant voldaan te worden.

Voor meer vagen kunt u hier contact met ons opnemen