Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk

 

Figulus Welzijn voert in opdracht van de gemeente Aalten de wettelijke huisvestingstaakstelling uit.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde nieuwe Nederlanders, dienen passende woonruimte te krijgen. De gemeenten in Nederland zijn hiertoe wettelijk verplicht volgens de wettelijke huisvestingstaakstelling. Zo ook de gemeente Aalten.

Figulus Welzijn biedt deze doelgroep maatschappelijke begeleiding aan. Deze begeleiding biedt ondersteuning in het integratieproces om daarmee de zelfredzaamheid van de statushouders te vergroten. Dit wordt gedaan door het inzetten van verschillende methodieken en is bijvoorbeeld terug te zien in de ondersteuning die geboden wordt bij de financiële huishouding en het uitbreiden van het sociale netwerk van de statushouders.

Het uiteindelijke doel is dat de statushouders:

  • zelfstandig gebruik kunnen maken van de verschillende instellingen in de gemeente
  • leren omgaan met hun eigen financiën, post en administratie

Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunt een vrijwilliger de vluchteling bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

Als u interesse heeft gekregen om als vrijwilliger binnen het vluchtelingenwerk aan de slag te gaan of meer informatie wilt over het vluchtelingenwerk, kunt u contact opnemen met Nico Evers (n.evers@figulus-welzijn.nl) of Ella Sankowska (e.sankowska@figulus-welzijn.nl).

Nico Evers

Nico Evers

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Ella Sankowska

Ella Sankowska

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Spreekuren

Aalten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4-i, Aalten

Donderdag 10.00 – 13.00 uur

Avondspreekuur Aalten:

Iedere 3de dinsdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur

 

 

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Dinsdag 10.00 – 13.00 uur

Avondspreekuur Dinxperlo:

Iedere 1ste dinsdag van de maand van 17.00 – 19.00 uur

Activiteiten

Aalten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4-i, Aalten

Vrouwencafé:              maandag 09.30 – 11.30 uur

Internationaal Café: donderdag 10.00 – 12.00 uur

 

 

 

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Vrouwencafé:           dinsdag 09.30 – 11.30 uur

Taalschool:

  • elke woensdagavond van 19.00 tot 21.OO uur op 3 niveau’s
  • elke donderdagmiddag om 14.00 uur: Inburgerings examen training
  • elke donderdagmiddag om 15.00 uur: voor B1 examens