Vluchtelingenwerk

Informatie

 

Figulus Welzijn voert in opdracht van de gemeente Aalten het vluchtelingenwerk uit.

Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde nieuwe Nederlanders, verzorgen wij de basisvoorzieningen, zoals o.a. passende woonruimte.

Daarnaast biedt Figulus Welzijn deze doelgroep maatschappelijke begeleiding aan. Deze begeleiding biedt ondersteuning in het integratieproces met als doel de zelfredzaamheid van de statushouders te vergroten. Dit wordt gedaan door te ondersteunen bij de dagelijkse praktische zaken, de financiële huishouding en het uitbreiden van het sociale netwerk van de statushouders. Hierbij werken wij o.a. samen met de sociale dienst (Laborijn), consulenten van de gemeente, de Woonplaats, lokale scholen, huisartsen, etc.

Het uiteindelijke doel is dat de statushouders:

  • zelfstandig gebruik kunnen maken van de verschillende instellingen in de gemeente
  • leren omgaan met hun eigen financiën, post en administratie
  • Het eigen (sociale) netwerk versterken

Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunen vrijwilligers de vluchtelingen bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

Daarnaast zetten wij Cultuurverbinders in. Cultuurverbinders zijn statushouders die reeds langer in Nederland verblijven en dus de brug kunnen slaan tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur van de statushouders.

Als u interesse heeft gekregen om als vrijwilliger binnen het vluchtelingenwerk aan de slag te gaan of meer informatie wilt over het vluchtelingenwerk, kunt u contact opnemen met Nico Evers (n.evers@figulus-welzijn.nl) of Ella Sankowska (e.sankowska@figulus-welzijn.nl).

Nico Evers

Nico Evers

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Ella Sankowska

Ella Sankowska

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Ghaidaa Gherra

Ghaidaa Gherra

Cultuurverbinder, vluchtelingenwerk

Maaike Holtman

Maaike Holtman

Sociaal Werker, vluchtelingenwerk

Spreekuren, activiteiten en projecten

Vanwege het coronavirus zijn de inloopspreekuren alleen op afspraak. Afspraken kunnen UITSLUITEND per app/telefoon/mail/viber worden gemaakt.

Spreekuren

Aalten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4-i, Aalten

Donderdag 10.00 – 13.00 uur

 

 

  

 

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Dinsdag 10.00 – 13.00 uur

 

Activiteiten

Aalten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4-i, Aalten

Vrouwencafé:              maandag 09.30 – 11.30 uur

Internationaal Café: donderdag 10.00 – 12.00 uur

 

 

 

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Vrouwencafé:           dinsdag 09.30 – 11.30 uur

Taalschool:

  • elke woensdagavond van 19.00 tot 21.OO uur op 3 niveau’s

Projecten

Figulus Welzijn – vluchtelingenwerk zorgt ervoor dat onze nieuwe inwoners op veel verschillende manieren ondersteuning krijgen. Zo organiseren wij frequent thema avonden voor volwassenen en jaarlijks de zomerschool voor de kinderen. Ook organiseren wij samen met bibliotheek de Achterhoekse Poort de voorleesexpress. Tenslotte is het leuk te vermelden dat wij “Samen Achterhoek Aalten” opgestart zijn met het Graafschap College.