Vluchtelingenwerk en ondersteuning Oekraïners

Informatie

 

Figulus Welzijn voert in opdracht van de gemeente Aalten het vluchtelingenwerk uit.

Voor asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde nieuwe Nederlanders, verzorgen wij de basisvoorzieningen, zoals o.a. passende woonruimte.

Daarnaast biedt Figulus Welzijn deze doelgroep maatschappelijke begeleiding aan. Deze begeleiding biedt ondersteuning in het integratieproces met als doel de zelfredzaamheid van de statushouders te vergroten. Dit wordt gedaan door te ondersteunen bij de dagelijkse praktische zaken, de financiële huishouding en het uitbreiden van het sociale netwerk van de statushouders. Hierbij werken wij o.a. samen met de sociale dienst (Laborijn), consulenten van de gemeente, de Woonplaats, lokale scholen, huisartsen, etc.

Het uiteindelijke doel is dat de statushouders:

  • zelfstandig gebruik kunnen maken van de verschillende instellingen in de gemeente
  • leren omgaan met hun eigen financiën, post en administratie
  • Het eigen (sociale) netwerk versterken

Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunen vrijwilligers de vluchtelingen bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

Daarnaast zetten wij Cultuurverbinders in. Cultuurverbinders zijn statushouders die reeds langer in Nederland verblijven en dus de brug kunnen slaan tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur van de statushouders.

Als u interesse heeft gekregen om als vrijwilliger binnen het vluchtelingenwerk aan de slag te gaan of meer informatie wilt over het vluchtelingenwerk, kunt u contact opnemen met Sabine van Santen (s.vansanten@figulus-welzijn.nl) of Ella Sankowska (e.sankowska@figulus-welzijn.nl).

 

Voor ondersteuning Oekraïners zie onder aan deze pagina!

 

Sabine van Santen

Sabine van Santen

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Ella Sankowska

Ella Sankowska

Sociaal werker, vluchtelingenwerk

Marscha van der Kraan

Marscha van der Kraan

Sociaal Werker, vluchtelingenwerk

m.vanderkraan@figulus-welzijn.nl
06-36378761

Hülya Cinar

Hülya Cinar

Sociaal Werker, vluchtelingenwerk

Spreekuren, activiteiten en projecten

 

Spreekuren Statushouders

Aalten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4-i, Aalten

Donderdag 10.00 – 13.00 uur

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Dinsdag 10.00 – 13.00 uur

 

 

Ondersteuning Oekraïners

Wij dragen zorg voor de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. 

Vanaf aankomst binnen onze gemeente zijn wij het aanspreekpunt voor zowel de vluchtelingen, maatjes en de diverse betrokken instanties. Denk hierbij aan de contacten met verschillende scholen en diverse instanties voor de meest uiteenlopende zaken. Naast de praktische ondersteuning zorgen wij ook voor een luisterend oor. 

Op de woensdagmiddag hebben wij een inloopmiddag aan de Damstraat 4-i in Aalten waarbij wij iedereen persoonlijk te woord kunnen staan. 

Daarnaast hebben wij een telefonisch spreekuur van 19.00-21.00 op de woensdagavond. Hierbij is Ingrid aanwezig op de oneven weken en Angelique op de even weken. 

Werkdagen Ingrid: maandag en de woensdag van 09.00-17.00 en Angelique: woensdag en donderdag van 09.00-17.00. 

Angelique Jongetjes

Angelique Jongetjes

Sociaal Werker / Ondersteuning Oekraïners

Tel: 06 43430208   email: a.jongetjes@figulus-welzijn.nl

Werkdagen: woensdag en donderdag

Ingrid Bienek

Ingrid Bienek

Sociaal werker / Ondersteuning Oekraïners

Tel: 06 43430192    email: i.bienek@figulus-welzijn.nl

Werkdagen: maandag en woensdag

Activiteiten

Ontmoetingscentrum De Dam, Damstraat 4i, Aalten:

 

Dinxperlo

Kulturhus, Terborgseweg 3, Dinxperlo

Vrouwencafé:          dinsdag 09.30 – 11.30 uur

Taalschool:            elke woensdagavond van 19.00 tot 21.OO uur op 3 niveau’s

Aalten