De verschillende organisaties, die zich bezighouden met het thema eenzaamheid, hebben hun krachten gebundeld. Samen organiseren wij deze bijeenkomst voor jou als vrijwilliger. Het thema van deze gezamenlijke bijeenkomst is laaggeletterdheid. Door laaggeletterdheid kunnen mensen minder zelfredzaam zijn en kunnen zij zich eenzaam voelen.

Datum              donderdag 15 november 2018
Tijd                  19.30 – 21.30 uur
Locatie            gemeentehuis Aalten, Markt 7 (ingang aan de Bredevoortsestraatweg, t.h.v. Ter Stal)
Parkeren         op de parkeerplaatsen bij het gemeentehuis of op de parkeerplaats bij de Albert Heijn

Inhoud
Bewustwording van het bestaan van Laaggeletterden
Informeren over laaggeletterdheid
Signaleren van laaggeletterdheid door vrijwilligers
Het aanbod aan activiteiten voor Laaggeletterden

Programma
19.30 uur          Inloop met koffie en thee
19.45 uur          Opening bijeenkomst door wethouder J.C Wikkerink
20.00 uur          Het woord aan twee Ambassadeurs laaggeletterdheid
20.30 uur          Pauze
20.35 uur          In gesprek met de Ambassadeurs
21.00 uur          Informatie over activiteiten voor Laaggeletterden
21.30 uur          Afronding

Aanmelden
Uiterlijk op maandag 12 november a.s. via e-mail: denbreeker@humanitas.nl

Wij hopen vele vrijwilligers te kunnen begroeten!

Namens

Dini Veerbeek (Figulus Welzijn)             Janine Meeuwsen (Ruimte voor anderszijn)

Anita Delsing (Stadskamer)                   Daniëlle Wensink en Lotte Vorwerg (Gemeente Aalten)

Jacqueline Kremer (Humanitas)            Marianne de Veer (Humanitas Tandem)

Helene den Breeker (Humanitas Tandem en Thuisadministratie) 06 30 333 298 of E. h.denbreeker@humanitas.nl