Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligers

Het Vrijwilligers Service Punt (VSP) richt zich op alle (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Aalten.
Zij ondersteunt, adviseert en werkt samen met organisaties, verenigingen en stichtingen om het vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Ieder vanuit zijn eigen passie, overtuiging of talent, en dat maakt de gemeente Aalten ook zo bijzonder. Het VSP is  niet in leven geroepen om alle initiatieven over te nemen en daarmee de ziel uit het vrijwilligers- en verenigingsleven te halen. Juist niet!
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dini Veerbeek van het VSP
De nieuwste vacatures voor vrijwilligerswerk zijn hier te vinden.

Dini Veerbeek

Dini Veerbeek

w

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving.

Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten of bijvoorbeeld binnen recreatieve activiteiten.
Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden of op allerhande bestuurs-, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.
Maar vrijwilligers buigen ook de nadelen van de verzorgingsstaat om tot iets wat hen sterker maakt. Waar het vroeger de gewoonte was iets voor de medemens te betekenen, kan dit nu bezien worden als een prestatie waar men trots op is.

Zo zien mensen met een handicap of chronische ziekte het vrijwilligerswerk als een re-integratie in het arbeidscircuit of een opstap daar naartoe.
Psychiatrische cliënten kunnen via stapsgewijs en begeleid vrijwilligerswerk de lange weg terug aanvatten. Ook mensen die na een ongeval lange tijd inactief zijn geweest, kunnen geactiveerd worden via vrijwilligerswerk.

Mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.
In de gemeente Aalten zijn er verschillende vormen van vrijwilligerswerk mogelijk.
Daarbij bepaalt u zelf hoeveel uren en welke dagen u per week of maand beschikbaar bent, welke vorm van vrijwilligerswerk aansluit bij uw interesse of talent of met welk doel u vrijwilligerswerk wilt uitvoeren.

In een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het Vrijwilligers ServicePunt bekijken we graag samen met u naar de mogelijkheden.

Keuzetests
Vind het lastig kiezen wat u als vrijwilligerswerk zou willen doen of bent u nieuwsgierig naar welke vorm van vrijwilligerswerk bij u past, dan kunt u hieronder een aantal online keuzetesten doen die u wellicht meer inzicht geven.

Persoonlijkheidstest (Vrijwilligerswerk in beeld)
Welk type vrijwilliger ben je? Door deze test weet je binnen twee minuten het antwoord op de vraag welk soort vrijwilligerswerk bij jou past.
Doe de Persoonlijkheidstest.

Vrijwilligerstest voor de zorg
Wil je als vrijwilliger aan de slag in de zorg, maar weet je niet precies wat je zou willen doen? Denk je dat de zorg niets voor jou is, maar wil je misschien toch verrast worden? De test bestaat uit drie delen, van elk 48 vragen.
Doe  de test “Zorg beter met vrijwilligers”

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
De gemeente Aalten heeft voor alle vrijwilligers in de gemeente een  vrijwilligersverzekering afgesloten.
Hiermee worden de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afgedekt.
De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren.
U bent als vrijwilliger niet automatisch verzekerd als u aan het werk bent en bijvoorbeeld een ongeval of schade krijgt.
U kunt het beste navragen bij de organisatie waar u als vrijwilliger werkt of u verzekerd bent bij ongevallen en aansprakelijkheid.

Overige informatie:  
www.vrijwilligerswerk.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk
www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers