Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligers

Het Vrijwilligers Service Punt (VSP) richt zich op alle (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Aalten.
Zij ondersteunt, adviseert en werkt samen met organisaties, verenigingen en stichtingen om het vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

Ieder vanuit zijn eigen passie, overtuiging of talent, en dat maakt de gemeente Aalten ook zo bijzonder. Het VSP is  niet in leven geroepen om alle initiatieven over te nemen en daarmee de ziel uit het vrijwilligers- en verenigingsleven te halen. Juist niet!
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dini Veerbeek van het VSP
De nieuwste vacatures voor vrijwilligerswerk zijn hier te vinden.

Dini Veerbeek

Dini Veerbeek

w

Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving.

Heel wat mensen maken zich zorgen over anderen, milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten of andere recreatieve activiteiten.
Vrijwilligers concentreren zich op helpen van andere mensen die de hulp nodig hebben. Nu is vrijwilligers werk ook echt iets waar je trots op mag zijn.

Zo zie je mensen met verschillende achtergronden aan het werk als vrijwilligers, als voor de re-integratie naar de arbeidsmarkt of welke andere reden dan ook, vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving.

Mogelijkheden tot vrijwilligerswerk.
In de gemeente Aalten zijn er verschillende vormen van vrijwilligerswerk mogelijk.
Daarbij bepaalt je zelf hoeveel uren en welke dagen jij per week of maand beschikbaar bent, welke vorm van vrijwilligerswerk aansluit bij uw interesse, talent of met welk doel jij vrijwilligerswerk wenst uitvoeren.

In een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het Vrijwilligers ServicePunt bekijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Informeer bij jouwn organisatie waar jij als vrijwilliger werkt, in hoever jij gedekt bent i.v.m. ongeval en schade.

Overige informatie:  
www.vrijwilligerswerk.nl
www.https://www.justis.nl/producten/vog/vrijwilligers-en-vrijwilligersorganisaties.aspxrijksoverheid.nl/onderwerpen/vrijwilligerswerk
www.justis.nl/producten/vog/GratisVOGvoorvrijwilligers