Informatie voor organisaties

w

Informatie voor organisaties

Organisaties

Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteuning vaak goed gebruiken.
Zodat er bloeiende organisaties ontstaan die een actieve rol vervullen in de lokale samenleving.

VSP (vrijwilligersservicepunt) ondersteunt organisaties bij het vinden van vrijwilligers en biedt instrumenten voor het versterken van lokale vrijwilligersorganisaties.

Bent u als organisatie op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers? Wilt u meer informatie over het werven van vrijwilligers of het opstellen van pakkende vacatures? Neemt u dan gerust contact op met Dini Veerbeek van het  Vrijwilligers Service Punt.

Dini Veerbeek

Dini Veerbeek

Organiseren van vrijwilligerswerk.

Als organisatie in een veranderende omgeving is het goed op gezette tijden pas op de plaats te maken om te kijken of de werkwijze en inrichting van de organisatie nog voldoet en ondersteunend is aan de missie en de doelen van de organisatie.
Doen we nog steeds de juiste dingen en doen we ze op de goede manier?
Op welke manier leg je vast hoe je vrijwilligers te werk gaan?
Hoe kun je taken, functies en inspraak zo goed mogelijk organiseren.
Hoe kun je gebruik maken van betrokkenheid en mensen die op verschillende wijze bij de organisatie betrokken zijn op goede manier laten samenwerken?
En hebben vrijwilligers dezelfde rechten en plichten als beroepskrachten in de organisatie?
Op de website www.vrijwilligerswerk.nl  vindt u instrumenten en handvatten die u ondersteunen bij het in kaart brengen van de organisatie, het bepalen van de strategie en het vaststellen van beleid.
Ook is er aandacht voor ondernemen, specifieke projecten zoals samenwerking met het bedrijfsleven en gemeente.

Heeft u als organisatie behoefte aan een inventarisatiegesprek of heeft u een duidelijke ondersteuningsvraag?!
Neemt u dan gerust contact op met het Vrijwilligers ServicePunt.

Aansturen van vrijwilligers
Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo.
De ontwikkelingen maken dat je ook met andere vrijwilligers te maken krijgt en dat je het misschien niet meer alleen over ‘vrijwilligers’ moet hebben.
Enerzijds zijn vrijwilligers onmisbaar in veel organisaties. Zij zorgen ervoor dat de missie vervuld kan worden, de organisatie kan draaien.
Anderzijds staren veel organisaties zich blind op (het tekort aan) vrijwilligers, terwijl er meer mensen om de organisatie heen bewegen die iets kunnen betekenen, zonder dat ze tot de groep vrijwilligers gerekend hoeven te worden, of willen worden.
De achterban van de organisatie is breder, en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken.
Ze voelen zich meer of minder verbonden en zijn meer of minder bereid om te participeren.

Hoe creëer en benut je betrokkenheid?
Hoe ga je van betrokkenheid naar actie?
Het vergt een nieuwe manier van kijken.
Kijken naar mensen die op een andere wijze bij de organisatie betrokken zijn.
Omdat ze ex-vrijwilliger zijn, omdat ze alleen graag over de organisatie bloggen, of omdat ze eens per jaar het geld van de hardloopwedstrijd doneren.
Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en aansturen van huidige vrijwilligers, als het gaat om het betrekken van een bredere groep mensen en de afstemming van hun activiteiten met die van de zittende vrijwilligers.
Op de website www.vrijwilligerswerk.nl vindt u oude en nieuwe instrumenten die helpen om hier vorm en inhoud aan te geven, die inspireren of concrete handvatten bieden.