Informatie voor organisaties

w

Informatie voor organisaties

Organisaties

Lokale vrijwilligersorganisaties kunnen ondersteuning vaak goed gebruiken.

VSP (Vrijwilligers Service Punt) ondersteunt organisaties bij het vinden van vrijwilligers en biedt instrumenten voor het versterken van lokale vrijwilligersorganisaties.

Bent u als organisatie op zoek naar (nieuwe) vrijwilligers? Wilt u meer informatie over het werven van vrijwilligers of het opstellen van pakkende vacatures? Neemt u dan gerust contact op met Dini Veerbeek van het  Vrijwilligers Service Punt.

Dini Veerbeek

Dini Veerbeek

Organiseren van vrijwilligerswerk.

Als organisatie is het goed op gezette tijden te kijken of de werkwijze en inrichting van de vrijwilligers organisatie nog voldoet.

Doen we nog steeds de juiste dingen en doen we ze op de goede manier?
Op welke manier leg je vast hoe je vrijwilligers te werk gaan?
Hoe kun je taken, functies en inspraak zo goed mogelijk organiseren.
En hebben vrijwilligers dezelfde rechten en plichten als beroepskrachten in de organisatie?
Op de website www.vrijwilligerswerk.nl  vindt u instrumenten en handvatten die u ondersteunen bij het in kaart brengen van de organisatie. Ook is er aandacht voor ondernemen, specifieke projecten zoals samenwerking met het bedrijfsleven en gemeente.

Heeft u als organisatie behoefte aan een inventarisatiegesprek of heeft u een duidelijke ondersteuningsvraag?!

Neemt u dan gerust contact op met het Vrijwilligers Service Punt.

Aansturen van vrijwilligers

Vrijwilligers, organisaties en de wereld veranderen in hoog tempo.

Enerzijds zijn vrijwilligers onmisbaar in veel organisaties. Zij zorgen ervoor dat de missie vervuld kan worden en de organisatie kan draaien.
De achterban van de organisatie is breder en verschillende mensen zijn op verschillende manieren betrokken.
Anderzijds voelen ze zich meer of minder verbonden en zijn er geen hiërarchische structuren.
Dat vraagt veel van organisaties als het gaat om het werven van nieuwe en het aansturen van huidige vrijwilligers.
Op de website www.vrijwilligerswerk.nl vindt u oude en nieuwe instrumenten die helpen om hier vorm en inhoud aan te geven, die inspireren of concrete handvatten bieden.

 

Wet- en regelgeving

 

Relevante links: